Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podstawowe informacje

  Misją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest realizowanie interesów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez współpracę w Europie i świecie na rzecz bezpieczeństwa, demokracji i rozwoju.

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest urzędem administracji rządowej zapewniającym obsługę ministra właściwego do spraw zagranicznych.

  Zakres właściwości ministra kierującego działem administracji rządowej został określony w ustawie o działach administracji rządowej.

  Zadania, strukturę i tryb pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych określają: Statut oraz Regulamin organizacyjny.

  Motto MSZ
  Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

  Katalog dobrych praktyk Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  • Działaj dla kraju swego, a nie interesu własnego.
  • Sławienie Polski jest naszym obowiązkiem.
  • Szanuj podwładnego, kolegę i przełożonego.
  • Mów i pisz zwięźle i precyzyjnie.
  • Wykazuj inicjatywę, działaj zespołowo.
  • Planuj realistycznie.
  • Dotrzymuj słowa i terminów.
  • Doceniaj wartościową pracę, oceniaj i nagradzaj sprawiedliwie.
  • Dostrzegając problem, proponuj rozwiązania.
  • Ucz się do końca życia i nigdy nie sądź, że wiesz wszystko.

  Źródło: MSZ – gov.pl
  Fot: własność właściciela domeny

  Szukaj ogłoszeń

  Top