Paszport w Niemczech

  Paszport w Niemczech

  Paszport w Niemczech oraz paszport tymczasowy

  Osoba, która została konsultantem za zadanie ma wydawanie paszportów dla Polaków przebywających poza granicami kraju. Istnieją dwa rodzaje takich danych – paszport oraz paszport wydawany tymczasowo.

  Ważny dokument tożsamości pozwala na:

  – przyjechanie do innego kraju i legalne przebywanie za granicą, więc gdy jest zaplanowany wyjazd do Niemiec i pobyt w Niemczech – to nie ma z tym problemu

  – zapewnia o pochodzeniu, gdy np. Polak w Niemczech przebywa, ponieważ tam pracuje

  Paszporty mogą również zostać wydane osobom mającym mniej niż 13 lat. Wówczas ten dokument jest ważny 5 lat od momentu uzyskania. Natomiast dla osób mających ponad 13 lat paszport otrzymuje się na 10 lat. Najnowsze dokumenty zawierają bardzo małe procesory, w których zachowane są dane osobowe – odcisk palca czy zapis twarzy.


  To Cię zainteresuje:

  Aktualne oferty usług w Niemczech


  Dokument tymczasowy zostaje przyznany osobom:

  – zatrzymującym się w Polsce – na jej terenie, jak i na terenie innych państw, a oczekuje na powrót do swojego miejsca zamieszkania – osoby otrzymują dokument w danym kraju: paszport tymczasowy w Niemczech itp.,

  – oczekującym na wydanie normalnego paszportu danego kraju np. paszport w Niemczech – osoby muszą wyrazić taką potrzebę oraz złożyć wniosek,

  – przebywającym za granicą a będącym obywatelami innego państwa w związku z pilną oraz wyjątkową sytuacją jak stan zdrowotny, choroba czy pogrzeb kogoś z rodziny,

  – zamieszkującym tereny Polskie czy innego państwa w związku z pilną i nagłą sytuacją wiążącą się z prowadzeniem własnej działalności,

  – którym nie da się chwilowo odczytać odcisków palców.

  Ważność paszportu tymczasowego nie przekracza 12 miesięcy od momentu uzyskania go.

  Uwaga

  Nie każdy organ jest zobowiązany do wydawania takiego dokumentu (np. konsul honorowy).

  Planując wyjazd poza granice kraju należy obowiązkowo zapoznać się z bieżącymi zasadami przy przekraczaniu granicy oraz przebywaniu w danym kraju. Należy przeczytać informacje dotyczące także paszportów tymczasowych.

  Podstawa prawna

  – Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w dokumentach paszportowych

  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowej i polskiej ewidencji

  – Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

  – Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w opłatach konsularnych


  Na podstawie materiałów ze strony: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl

  Szukaj ogłoszeń

  Top