Przewiezienie zwłok do Polski

  Przewiezienie zwłok do Polski

  Przewiezienie zwłok do Polski oraz przeniesienie urny do Polski

  Gdzie należy to zrobić?

  Oświadczenie o możliwości przeniesienia zwłok bądź prochów do kraju, otrzymuje się w wyznaczonym specjalnie i lokalnym polskim urzędzie konsularnym.

  Czy dokumenty należy przekazać osobiście?

  Dane dokumenty należy przekazać osobiście lub upoważnić kogoś kto będzie zdolny do przyniesienia ich. Po wcześniejszym skontaktowaniu się z urzędem konsularnym można również certyfikat otrzymać pocztą – w wypadku transportu urny z Niemiec do Polski lub transportu zwłok z Niemiec do Polski. 

  W jaki sposób umówić się na wizytę?

  Należy się zapoznać z godzinami otwarcia, wcześniejsze umawianie się nie ma najmniejszego znaczenia. 

  Jakie dokumenty musisz złożyć?

  Przygotuj następujące oryginalne dokumenty:

  – Zezwolenie na pochówek wydawane przez starostę lub burmistrza – o zgodę może wystąpić do starosty lub burmistrza rodzina zmarłego lub upoważniony do tego dom pogrzebowy,

  – Akt zgonu lub wypis z wpisu zgonu lub dokument potwierdzający zgon, np. B. akt odroczenia aktu zgonu,

  – Zezwolenie na transport zwłok (paszport zwłok) – w przypadku zwłok lub zaświadczenie kremacji (zaświadczenie o kremacji) – w przypadku urny,

  – tylko w przypadku tranzytu, tj. gdy zwłoki są przewożone przez terytorium RP do państwa trzeciego, wystawienie zaświadczenia tranzytowego – poza ww. dokumentami – wymaga zezwolenia na wwóz zwłok wydanego przez konsulat kraj docelowy. Zezwolenie musi być oficjalnie przetłumaczone na język polski.

  Trzeba jednak pamiętać, że w momencie złożenia kopii dokumentów wyżej wymienionych- zaświadczenie oraz wniosek zostaną rozpatrzone negatywnie. Należy złożyć oryginały.

  Wystawioną zgodę przez burmistrza bądź starostę na pochówek trzeba przekazać do odpowiedniego organu w Polsce oraz do urzędu konsularnego w Niemczech- najlepiej e-mail lub faks. Zanim jednak to nastąpi należy poinformować o tym polski urząd.


  To Cię zainteresuje:

  Aktualne oferty usług w Niemczech


  Przewiezienie zwłok do Polski – opłaty

  Jak dużo płacisz?

  Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 50 euro.

  Akceptowane są następujące formy płatności: Gotówka. Konsulaty Generalne RP w Kolonii i Monachium również przyjmują płatności kartą.

  Przewiezienie zwłok do Polski – ile trwa procedura?

  Od złożenia wniosku, konsul i urząd konsularny w Niemczech, w Polsce itp. ma trzy dni na wydanie oświadczenia.

  Jak możesz odebrać swoje dokumenty?

  Osobiście. Możesz również poprosić o przesłanie dokumentów pocztą, pod warunkiem, że poniesiesz koszty przesyłki.

  Jak złożyć odwołanie?

  W przypadku odmowy działania konsul wydaje decyzję, na którą w ciągu 7 dni możesz wnieść skargę do Ministra Spraw Zagranicznych. Skargę składa się za pośrednictwem konsula, który wydał zaskarżoną decyzję.

  Co w wypadku braku decyzji rodziny o przewiezieniu ciała do kraju?

  W takiej sytuacji, jeżeli rzeczywiście rodzina nie chce ciała w Polsce, zostanie o tym poinformowana lokalna władza. Wówczas ciało zostanie pochowane na cmentarzu publicznym, na koszt władzy oraz z zachowaniem miejscowego prawa.

  Uwaga: 

  Konsul w tej sytuacji nie jest doradcą, jest tylko pośrednikiem. To rodzina decyduje o wszystkim, a w późniejszej sytuacji władze lokalne.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne


  Na podstawie materiałów ze strony: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl

  Szukaj ogłoszeń

  Top