Przewóz broni z Niemiec

  Przewóz broni z Niemiec

  Przewóz broni z Niemiec do Polski – świadectwo uprawniające do przewozu broni

  Gdzie należy to zrobić?

  Należy udać się do odpowiedniego i wyznaczonego polskiego urzędu konsularnego.

  Trzeba również pamiętać, aby uzyskany dokument poświadczający o legalnym przewozie broni mieć ze sobą. W przypadku przekroczenia granicy w Niemczech, będzie prośba o przedstawienie go odpowiedniej straży granicznej w Niemczech, jak i w Polsce. Uzyska się wtedy pieczęć potwierdzającą przejechanie przez granicę.

  Jedynym wyjątkiem jest przewóz broni przez obywateli państw Unii Europejskiej mających Europejską Przepustkę Broni Palnej jak np. przewóz broni i amunicji z Niemiec do Polski.

  Czy należy osobiście stawić się z dokumentami?

  Należy złożyć je osobiście lub w jakimś innym wypadku – upoważnić osobę, która to zrobi.

  W jaki sposób umówić się na wizytę?

  Najlepiej zrobić to poprzez system e-konsulat.

  Jakie dokumenty musisz złożyć?

  Przygotuj następujące dokumenty:

  – dokument osobowości,

  – licencja na broń,

  – karta informacyjna broni,

  – informacje o ilości przewożonej amunicji, rodzaju i wzorze nabojów.

  Zawiadomić konsula o planowanym terminie wjazdu na terytorium RP i dacie wyjazdu, a także miejscach przekroczenia granicy. 


  To Cię zainteresuje:

  Aktualne oferty pracy w Niemczech


  Jaki jest koszt?

  Wydanie certyfikatu to koszt rzędu 60€.

  Opłatę należy uregulować gotówką a w niektórych miejscach, ale to rzadziej, można zapłacić wygodniej- kartą.

  Ile czasu trwa proces?

  Od złożenia formularza rozpoczyna się 14-dniowy okres, w którym Konsul przekazuje oświadczenie i sprawa zostanie rozpatrzona.

  Jak należy odebrać dokumenty?

  Należy to zrobić osobiście lub umożliwić wysyłkę pocztą lecz należy pamiętać, że jest to realizowane na koszt własny.

  W jaki sposób się odwołać?

  Jeśli konsulat odmówi działania, wydawana jest decyzja i pismo, od którego można się odwołać w ciągu siedmiu dni do Ministra Spraw Zagranicznych. Skargę wnosi się do konsula a ten przekazuje informację dalej.

  Podstawa prawna

  Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne


  Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl

  Szukaj ogłoszeń

  Top