Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego w Niemczech oraz pozostałych krajach Aby rozpocząć procedurę związaną z zrzeczeniem się obywatelstwa polskiego należy złożyć wniosek do Konsula w rejonie określon...