Regulamin

REGULAMIN SERWISU OGŁOSZENIOWEGO PORTALU WIRTUALNENIEMCY.PL § 1 DEFINICJE Usługodawca – redakcja Polacy w Skandynawii, Niemczech, Austrii, Anglii Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzy...