Zgubienie paszportu w Niemczech

  Zgubienie paszportu w Niemczech

  Zgubienie paszportu w Niemczech należy zgłosić w odpowiednim urzędzie

  W razie zagubienia, zniszczenia lub stracenia dokumentu tożsamości czy dokumentu wydawanego tymczasowo, powinno się od razu poinformować o sytuacji odpowiedni urząd zajmujący się utratą paszportu w Niemczech lub paszportu tymczasowego w Niemczech.

  Czy wniosek należy złożyć osobiście?

  Należy jak najszybciej zgłosić informację o sytuacji zgubienia lub innego wypadku z dokumentem oraz dokumentem tymczasowym. Najlepiej zrobić to w pobliskim urzędzie lub w wybranej placówce.

  Co trzeba przekazać w urzędzie?

  Pierwszym etapem działania po zgubieniu paszportu w Niemczech lub paszportu tymczasowego w każdym innym kraju, jest udanie się do konsulatu gdzie wypełniany jest wniosek i formularz. Następnie Konsul przyjmie to zgłoszenie i zacznie działać w tej sprawie.

  W momencie przyjęcia wniosku dotychczasowy paszport w Niemczech zyska status anulowanego, ponieważ Konsul musi to zgłosić do centralnej ewidencji paszportowej w celu podjęcia odpowiednich dalszych kroków.


  To Cię zainteresuje:

  Aktualne oferty mieszkań w Niemczech


  Ważne: Po zgłoszeniu i anulowaniu stary dokument traci ważność i nie może być w użytku. W przypadku znalezienia owego dokumentu należy zwrócić go do urzędu i nie będzie go można odzyskać. Dokument trzeba oddać Konsulowi lub na terenie Polski wojewodzie.

  Do obowiązków należy zwrócić paszport lub paszport tymczasowy, niezależnie czy ubiegający się otrzymał nowy egzemplarz (nawet w wypadku braku ubiegania się o przyznanie nowego).

  W momencie próby posługiwania się unieważnionym paszportem w Niemczech grożą bardzo surowe kary oraz konsekwencje prawne, ponieważ nowy dokument został przyznany i to nim powinno się teraz posługiwać.

  1. Podstawa prawna

  – Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w dokumentach paszportowych

  – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ewidencji paszportowej i polskiej ewidencji

  – Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne

  – Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 grudnia 2015 r. w opłatach konsularnych


  Na podstawie materiałów: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – gov.pl

  Szukaj ogłoszeń

  Top